הרדמת הסרטן

JMHC4-Cancer-Dormancyהכוונת המחשבות בצורה מעודנת בכיוון ספציפי באמצעות “מנטרה” ממקורות היהדות בהתאמת הצליל לפי עקרונות של “אופוניה” Euphonics וההשפעות ברבדים עדינים של החשיבה.

מיקוד המודעות בצורה מעודנת במטרות מוסריות, רוחניות ויהודיות כגון אהבה, שמחה, יראת ה’, הקשבה לשירת הנשמה, התחברות לעולמות רוחניים, קליטת השפע בספירות חסד וגבורה, העברת אהבה או שמחה לריפוי, בקשה או מעין תפילה.
 

Price: $19.00
 

מדיטצית החירות

JMHD3-Freedom-Meditationהאם אנחנו משועבדים לדאגנות יתירה, מתחים ומוסכמות חברתיות? האם מושפעים יתר על המידה מדחפים, יצרים, וייסורי מצפון? אם כן, כיצד ניתן להשתחרר ולחיות יותר כ”בני חורין”? כיצד נוכל להגיע לנקודת השקט הפנימי ושם לקבל החלטות יותר נבונות? בעזרת המדיטציה נבקש לגלות שורש פנימי טהור ולכוון את המחשבות לשמחה, שלווה ורוגע. נשתמש בשיטה מהפסיכולוגיה החיובית המכונה SAVORING במטרה ליהנות מהרגע ולהעריך את ערכו. ניעזר גם בפרקטיקה חסידית להעלאת “מחשבות זרות” ומטרידות ולתעל אותן לתועלת ולברכה.
 

Price: $19.00
 

מדיטציית החיוך

JMHC2-Smile-Meditation
שנואה היא העצבות, מפני שהיא נובעת ממקור היותר משחת שבדעות וברגשות. הידיעה, שהאדם בהתגלותו בתור בעל רצון, אופיו משתלם כולו בנקודת רצונו דווקא, האושר שלו הוא רצון טוב.
כל קווי האושר וההצלחות הרוממות שלֵב כל אדם כל כך עורג להם, אינם כי אם תולדות מנקודת חיים מלאים זו, נקודת הרצון הטוב הקדוש והבהיר.
ובתוכן זה דומה האדם בחפשו ליוצרו, ליוצר כל, בחפצו המקיף והחופשי מכל מועקה.

Price: $19.00

מבוא למדיטציה יהודית

JMHC1-Intro-Jewish-Meditationמבוא למדיטציה לאור הנוירו-פסיכולוגיה
מפגש להכרת סודות המדיטציה לשיפור הבריאות ולהגברת השלווה והשמחה הפנימית.
 

Price: $19.00
 

שבועות תיקון מיסטי

JMHD10-Tikun-Mystic-Shavuotהתורה מצווה ועשית חג שבועות לה’ אלוהיך (דברים ט”ז, י). החג מתואר בתורה כזמן הבאת הביכורים: וחג הקציר ביכורי מעשיך אשר תזרע בשדה (שמות כ”ג, טז), וחג שבועות תעשה לך ביכורי קציר חיטים (שמות ל”ד, כב), וביום הביכורים בהקריבכם מנחה חדשה לה’ בשבועותיכם מקרא קודש יהיה לכם (במדבר כ”ח, כו). הבאת ביכורי הפירות לבית המקדש מבטאת שמחה והודיה על מתנת הטוב האלוהי מפרי אדמת ארץ ישראל.
 

Price: $19.00
 

פסח – מדיטציה החירות

JMHD8-Freedom-Meditation-Pesachלהשתחרר מדאגנות מיותרת. ולגלות רוגע, שמחה פנימית, לזרום עם החיים. לשחרר ממחשבות מטרידות ומתחים, להעלות את הניצוץ הפנימי ולגלות את החירות בנשמה. 

Price: $19.00
 

ט”ו בשבט

JMHD6-Tree-Meditation-TuBeshvatמדיטציית העץ ואילן הספירות
תיקון קבלי בסדר ט”ו בשבט
התחדשות בט”ו בשבט כראש השנה לאילנות
 

Price: $19.00