התבוננות בתכלת

JMHA6-Colors-Tekheletראיית התכלת כקבלת פני שכינה חוברת מקורות
ים-רקיע-אבן ספיר-כסא הכבוד האם יש משמעות לדירוג זה?
 

Price: $19.00