הרמב”ם

JMHA2-Rambam
הרמב”ם שילב מורשת אוניברסאלית מדעית של ימיו, ובעיקר גישה אריסטוטלית, עם למדנות מופלגת בהלכה ובמחשבה.
בדומה לאריסטו, יצר הרמב”ם חשיבה שיטתית המקיפה את כל תחומי הידע וחקרי החיים.
ספרו הפילוסופי “מורה נבוכים” נכתב לעת זקנתו בערבית ותורגם בחייו לעברית בידי ר’ שמואל אבן תיבון.
הרמב”ם נחשב גדול הפילוסופים בהגות היהודית – “ממשה למשה לא קם כמשה”.
נראה כאן את הדרכתו ב”מיסטיקה שכלתנית”.
 

Price: $19.00