פסח – מדיטציה החירות

JMHD8-Freedom-Meditation-Pesachלהשתחרר מדאגנות מיותרת. ולגלות רוגע, שמחה פנימית, לזרום עם החיים. לשחרר ממחשבות מטרידות ומתחים, להעלות את הניצוץ הפנימי ולגלות את החירות בנשמה. 

Price: $19.00