מדיסוכות

הנחיות מדיטטיביות בשימוש בנשימות בשילוב אותיות וייחודים לפי תורת האר”י בשילוב החידוש המדיטטיבי של הראי”ה קוק אודות האותיות בספרו ריש מילין. המטרה: ופרוש עלינו סוכת שלומיך (תפילת השכיבנו)
 

Price: $19.00