מדיטציית החיוך

JMHC2-Smile-Meditation
שנואה היא העצבות, מפני שהיא נובעת ממקור היותר משחת שבדעות וברגשות. הידיעה, שהאדם בהתגלותו בתור בעל רצון, אופיו משתלם כולו בנקודת רצונו דווקא, האושר שלו הוא רצון טוב.
כל קווי האושר וההצלחות הרוממות שלֵב כל אדם כל כך עורג להם, אינם כי אם תולדות מנקודת חיים מלאים זו, נקודת הרצון הטוב הקדוש והבהיר.
ובתוכן זה דומה האדם בחפשו ליוצרו, ליוצר כל, בחפצו המקיף והחופשי מכל מועקה.

Price: $19.00