כוונות קבליות לזוגות בליל שבת

JMHB3-Cordovero-Intimacyעל מה יש לחשוב בזמן הזיווג? איך יש לעורר אהבה, חשק ושמחה? כיצד יש לחבק וכמה נשיקות לתת? מהי החשיבות הרוחנית במעשה הפיזי של האהבה, ומדוע עשויה מצוות “עונתה” להיות הדרך הנעלה ביותר להתחברות לשכינה? בשאלות כאלה דן ר’ משה קורדובירו (הרמ”ק), מחשובי המקובלים.
 

Price: $19.00