חנוכה – אור ואש

JMHD5-Light-&-Fire-Hanukkahמהי הכוונה המדיטטביתי הרצויה בהתבוננות באור הנר?
האם העיקר הוא הפנמת רעיון האור או האש?
האם המטרה היא להאיר כמו בנרות שבת או שמא הדגש הוא בהתבוננות באש הבוערת והרוקדת כמו בנר הבדלה?
האם יש להאיר כמו המנורה שבמקדש או להבעיר אש כמו על המזבח?
 

Price: $19.00