פרסומים בכתבי עת

מדיטציה יהודית לאור הנוירו-פסיכולוגיה

יש ‘מדיטציה יהודית’?
http://www.namaste.co.il/articles/tabid/69/articleType/ArticleView/articleId/810/—-.aspx

 מדיטציה במבט יהודי” בתוך תחומין י”ח, תשנ”ח, עמ’ 418-408

האם מדיטציה תקדם את השלום ?
12 בינואר 2009 בעיתון מעריב
 
סוד התכלת
www.tekhelet.com/pdf/medi.pdf
http://www.tekhelet.com
ד”ר נתן אופיר, “התכלת: הלכה, צבע ומדיטציה,” בתוך בד”ד 17, אלול תשס”ו, הוצאת אוניברסיטת בר אילן, עמ’ 49-29.

 הרבי המרקד – הרב ד”ר נתן אופיר – מורשת

tarbut.moreshet.co.il
http://tarbut.moreshet.co.il/web/drashot/drashot2.asp?id=6770&kategory=1900

 “סוד השפעתו של ר’ שלמה קרליבך על ההתחדשות הניאו-חסידית בימינו”, הכנס הישראלי השלישי לחקר רוחניות עכשווית, אוניברסיטת חיפה, ט’ אדר תשע”א, 15 במרץ 2011.

התקציר נדפס בספר התקצירים, עמ’ 48-47 ומופיע באתר האינטרנט של הכנס:

http://www.spirituality.haifa.ac.il/3rd_conf/files/short_book2011.pdf
 

סוד הקדיש

2. הצעת שיתוף הפעולה בין ישיבות מרכז הרב ור’ יצחק אלחנן 

http://www.daat.ac.il/daat/maamar.asp?id=115