ראש השנה

מדיראש
מדיטציות וכוונות לראש השנה
הפיכת דין לרחמים ומר למתוק
כוונות בתקיעות לפי הרמ”ק
הדגמה בשמיעת קול שופר, ונתנה תוקף ואכילת תמרים
 

Price: $19.00