הרדמת הסרטן

JMHC4-Cancer-Dormancyהכוונת המחשבות בצורה מעודנת בכיוון ספציפי באמצעות “מנטרה” ממקורות היהדות בהתאמת הצליל לפי עקרונות של “אופוניה” Euphonics וההשפעות ברבדים עדינים של החשיבה.

מיקוד המודעות בצורה מעודנת במטרות מוסריות, רוחניות ויהודיות כגון אהבה, שמחה, יראת ה’, הקשבה לשירת הנשמה, התחברות לעולמות רוחניים, קליטת השפע בספירות חסד וגבורה, העברת אהבה או שמחה לריפוי, בקשה או מעין תפילה.
 

Price: $19.00