העלאת המחשבה למקורה

JMHB1-Transcending-Gerona-Kabbalistsתקדים החסידים הראשונים חשוב מאוד בתולדות המדיטציה היהודית. הלכה פסוקה במסכת ברכות פרק ה משנה א היא ש”אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש”. המשנה מספקת המחשה לדין זה בתיאור מעשיהם של החסידים הראשונים שהיו שוהין שעה אחת ומתפללין כדי שיכוונו את ליבם למקום.
 

Price: $19.00